Madde bağımlılığına yol açan durumlar

Madde bağımlılığı kavramını ve sebeplerini anlayabilmek için aile, çevre kişinin karakteri gibi nedenlerin önemi de kavranmalıdır. Madde bağımlılığına yol açan etkenlerden yalnızca birinin dahi  fazla güçlü olması diğer hususların etkisi önemsiz bir seviyede olsa bile tetikleyici etki gösterecek ve kişinin altında olduğu risk büyüyecektir.madde bağımlığının sebepleri, neler madde bağımlılığına sebep olur, madde bağımlılığı sebepleriMadde bağımlılığı ve arkadaş çevresinin etkisi

Arkadaş çevresine bağlı etmenler arasında önemli olan durum kişinin arkadaş grubunun da madde kullanıyor olmasıdır. Arkadaş çevresi madde kullanmakta olan bir kişinin özellikle ergen yaş grubunda ise bu konuda alışkanlıkları olması oldukça olası bir durumdur. Özellikle arkadaş çevresine sadakat ve güveni fazla olan bireylerde bu durum daha tehlikeli olmakta, aile çevresinden arkadaş çevresine sığınan gençlerde madde kullanımı daha yaygın olmaktadır.

Madde bağımlılığı ve aile ya da ebeveynler

Ebeveyn kendisi karşı olsa dahi türlü yarattığı aile içi sorunlarla da madde bağımlılığına meyilli çocukta tetikleyici etki oluşturabilir ve bu da çok sık görülen bir durumdur. Özellikle maddiyat ile çocuğun tatmin edilmeye çalışıldığı ancak ilgi ve şefkat gibi duyguların pek yoğun olmadığı ailelerde çocukların zararlı alışkanlıklar ile bu durumu aşabileceği ya da unutabileceği gibi yanlış düşünceler daha kolay ve sık oluşabilmektedir. Madde bağımlılığına yol açan etkenler arasında ayrıca, kişisel sebepler, biyolojik etmenler, genetik yatkınlık gibi başka birçok neden de yer alabilmektedir. Madde bağımlılığı gibi bir durumun ortaya çıkış nedenleri tek başına değil bir bütün olarak değerlendirilmeli, kişiyi kullanmaya iten sebep grupları genel bir bakış açısıyla ancak detaylı biçimde incelenmelidir.

Madde bağımlılığı karşısında ne yapılmalı

Kendi hazır hissetmeyen bir bireyin ise madde bağımlılığı yaşayan kişiyle konuşması tamamen faydasız ve konuşan kişi için zorlayıcı bir durumdur. Ayrıca kişi kullandığının maddenin tesiri altında ise hiçbir etkisi dokunmayacaktır. Konuşan kişinin karşısındaki bağımlı kişinin uygun fiziksel ve psikolojik durumunda açık, inandırıcı ve yakın bir konuşma gerçekleştirmesi gerekir. Genelleme yaparak konuşmak yerine kişiye özgü ve onu değerli hissettirecek bir tutum için içerisine girin ve kendi korkularınızın üzerinde durmaktan kaçının. Ayrıca kişinin bağımlılığı üzerinde durmak onun üzerinde ters bir etki yaratabildiği için bu şekilde ve benzeri etiketlemeler içeren konuşmalardan kaçınmak gerekir.