İŞÇİ SAĞLIĞI MUAYENELERİNİN İŞÇİYE FAYDALARI

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda işçi sağlığına ve güvenliğine yeterli önem verilmediği bir çok işçi hayatını kaybetmiştir. Bunun önüne geçebilmek için önlem amaçlı yeni uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamalar yasalarca denetlenir ve yapılması zorunludur. En önemlilerinden biri işçi sağlığı muayeneleri olmaktadır. Muayeneler her yeni işçi alımında yapılmalıdır. Çalışmaya başlayan işçiler için ise belirli aralıklarla tekrar yapılmalıdır.işçi sağlığı muayenesinin faydaları, işçi açısından işçi muayenesinin faydaları, işçi muayenesinin sağladığı yararlarİşçi sağlığı muayeneleri sayesinde çalışacak olan işçinin o işe uygun olup olmadığı anlaşılmaya çalışılır. Eğer işçi muayene olmazsa sağlığı elverişli olmadığı için o işi yaptığı süre zarfında hastalanabilir hatta hayatını kaybedebilir. Bu yüzden muayenenin yapılması büyük önem taşır. İşçi çalışacağı iş yerinden muayene talebinde bulunabilir, iş veren bu talebi karşılıksız bırakamaz. Aksi taktirde iş veren için ceza kesilir. Son yıllarda yürürlülüğe giren bir çok yaşa işçinin yanındadır. İşçilerin haklarını korumak için bir çok madde oluşturulmuştur.  İş yerlerinde işçi sağlığı muayeneleri yaptırılması, risk analizi yaptırılması, gerekli ölçümlerin zamanında ve tam yaptırılması, acil durum planlaması hazırlanması gibi bir çok uygulama işçinin sağlık ve güvenliğini korumak amaçlıdır. Ve hepsi de zorunlu yaptırılması gereken işlemlerdir. Her şirket yaptırmadığı ve geciktirdiği uygulama için ceza alır. Tabi belirli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanları bulundurmak da zorunlu hale gelmiştir.  50’den az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfına giren her iş yeri iş güvenliği uzmanı bulundurmalıdır. Bu uzmanlar, işçilerin sağlık ve güvenliği için çalışırlar. İş sağlığı muayenesi yapılmasında iş veren ile birlikte hareket ederler. Her işçinin sağlığından ayrı ayrı emin olmak zorundadırlar. Aksi taktirde ilk hesap sorulacak olan iş güvenliği uzmanlarıdır. Bir işçi işi yüzünden sağlık problemi yaşarsa ve bu ihtimali iş güvenliği uzmanı iş verene önceden rapor halinde verdiyse o zaman bu durumda tüm yükümlülük iş verene aittir.

Günümüzde neredeyse her şirket işçi alımı yapmadan önce işçi sağlığı muayeneleri yaptırmaktadır. Bu işçi için çok önemlidir, çünkü yapacağı iş ona uygun olmayıp zaman içinde kendisini hasta edebilir. Bu durum önceden saptanırsa işçi kendine uygun başka bir iş bulur.