VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ

Vidalı hava kompresörlerinde yağın görevleri:

1- Rulmanları ve dişlileri yağlamak

2- Basınç artışından doğan ısıyı uzaklaştırmak

3- Rotor kleranslarında sızdırmazlık sağlamak

4- Korozyonu, paslanmayı önlemek

5- Köpürmeyi önlemek

6- Asit oluşumunu, vernikleşmeyi, çamurlaşmayı önlemek

7- Teçhizata maksimum ömür sağlamakhava kompresörleri, vidalı model hava kompresörü, hava kompresörü kullanımı

Yağlama ürünleri için vidalı kompresörlerdeki çalışma koşulları sanayide rastlanan en zor koşullardandır. Kompresörün içinde yağlar devamlı olarak sisteme giren taze hava ile fazla sıcaklık ve basınç koşullarında karıştıkları için hızla okside olup özelliklerini yitirmekte, yan ürünler meydana getirmekte ve sonuçta yukarıda belirtilen görevlerini yerine getiremez hale gelmektedir. Yağa devamlı olarak havadan aktarılan kirleticiler yani hava filtresinden geçen parçacıklar, su, muhtelif buharlar gibi maddeler de aynı yönde sonuçlar getirmektedir. Kompresörün bakım masraflarını ve dayanıklılığını – güvenilirliğini direk etkileyen en önemli faktör yağların performansı olduğu için kompresörün güvenli ve tasarruflu çalışması için yağ analizlerinin bakım planına dahil edilmesi bir önemlidir. Önemli yağ analizleri sayesinde teçhizatın ve yağların durumu gözlenip maliyeti büyük olabilecek ani arızaların önüne geçilebilir ve kompresörün ömrü uzatılır.

Yağ analizi kullanıcılara aşağıdaki bilgileri temin eder:

1- Yağın güvenli değişim vaktini

2- Giriş havasının kirlilik seviyesini

3- Sistemdeki korozyonu

4- Önemli aşınmaları

5- Farklı yağların karışmasını

6- Yağdaki koruyucu katık maddelerinin tükenmesini

Vidalı hava kompresörlerinin yağ analizinde tüm değerlerin yanı sıra aşağıdaki değerlerin önemi büyüktür:

TAN (yağın toplam asit sayısı): Yeni yağların TAN değeri 0,10 civarındadır. Yağlar çalıştıkça okside olur ve bu değer sabit bir hızla artar. TAN değeri 1,0 olunca yağların değiştirilmesi gerekir. Çünkü bu değerin üstünde yağın okside olma hızı katlanarak artacaktır. Yağın TAN değeri 1,5 olduğu zaman yağ tamamen bozulmuş olur ve değiştirilmesi gerekir. Ancak kompresöre yeni yağ doldurulmadan önce, kompresörün içi özel olarak temizlenmelidir. Aksi halde, yeni doldurulan yağın ömrü önemli şekilde azalır.

Viskozite (yağın akışkanlığı): %10 oranında bir viskozite artışı normal sayılır. Bunun üstünde bir artış olursa vernikleşme, çamurlaşma ve ya kirlilik söz konusudur. Viskozitede düşüş yağ kirliliği göstermektedir. Bakımı iyi planlanan ve yüksek kalite yağ ile yağlanan bir kompresörün yağ analiz değerlerinin değişim hızı düşük olur.