Empatik (Terapötik) İletişim Yaklaşımı

Carl Rogers tarafından açıklanan empatik yaklaşım, sağlık çalışanları ile bireylerin arasındaki ilişkilerin üç koşulda gerçekleştiğini belirtmektedir: Empati, Uyum, Saygı. Rogers’a göre empati, karşıdakiempatik iletişim nedir, empati kurarak iletişimde olma, empatik iletişim nedirYukarıda belirtilen süreç içinde empatik yaklaşımın yeri daha farklı ve kapsamlıdır. ‘Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak, onun rolüne girerek olaylara onun gözüyle bakması, dolayısıyla da onun duygu ve düşüncesini doğru olarak algılaması ve bu durumu o insana iletmesi’ biçiminde tanımlanan Empati, önceleri genellikle psikoloji, psikoterapi alanlarında ele alınırken, günümüzde eğitim ve iletişim alanlarında da gittikçe daha yaygın kullanılmaya başlanmıştır.Bunun sonucunda, daha çok kişilerarası iletişim süreci kapsamında değerlendirilen empatik iletişim yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Bir tanıma göre, anlamların ve kavramların doğru olarak paylaşılması yoluyla yakınlaşma süreci olan iletişimde empatik yaklaşım, her şeyden önce doğru mesaj alışverişinin en etkili ve en güvenilir uygulama biçimidir. Empatik yaklaşım biçimsel iletişim sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır.
insana duygularını anladığını anlatmak ve onun bakış açısına göre çözümleme yapması gerektiğini söylemiştir. Uyum, sağlık profesyonelinin karşısındaki bireye duygu ve düşüncelerinde dürüst olduğunu hissettirmesidir. Saygı ise pozitif dinleyici olarak ve ön yargısız bir tutumla karşıdaki insanın iletişime katılmasını destekleme olayıdır. Terapötik iletişim yaklaşımının uygulandığı sağlık profesyoneli-müşteri iletişiminde, her şeyden önce bireyler anlaşıldıklarını hissederler ve sorunlarıyla daha etkili biçimde ilgilenme yönünde motive olurlar.

İnsanın bilgi edinme ve yalnız kalmama isteği, kişilerarası iletişimlerin niteliğinin belirlenmesinde en önemli etmendir. Bu bağlamda, genellikle, üç tür iletişimden söz edilmektedir: Çatışmalı İletişim, Çatışmasız İletişim, Empatik İletişim. Çatışmalı iletişim kurmaya çalışan taraflar hem yeterli bilgi edinemezler hem de yalnız kalırlar. Çatışmasız iletişimde taraflar birbirlerine yeterli bilgi aktarırlar, yani bilgi paylaşımı vardır ancak yine de yalnızlık hissederler. Empatik İletişimde ise yeterli bilgi paylaşımı olduğu gibi birbirine yakınlaşan kişiler yalnız da kal-sağlık hizmetiyle birlikte yürütülen sağlık eğitiminde empatik iletişimin yeri çok önemlidir. Hekim-hasta, Ya da daha kapsamlı olarak sağlık personeli-hizmet alıcıları arasında kurulması zorunlu olan kişiler arasın da inisiyatif sağlık personelinin elinde olmakla birlikte gerekliliktir. Bu bir uygulama söz konusudur.