ELEKTRİK VE TOPRAKLANMA ÖLÇÜMLERİ

İşletmelerde kullanılan alternatif ve doğru akıma sahip cihazların, açık metal bölümlerinin bulunması sonucu kaçaklar oluşabilir. Bu çalışan sağlığını tehdit etmektedir. Bu sebeple işletmeler topraklama yapılmalıdır. Topraklamanın doğru şekilde yapılabilmesi için elektrik ve topraklanma ölçümleri uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Bu ölçümler sonucunda yönetmeliğe uygun olarak doğru malzemelerle topraklama yapılabilir.elektrik ölçümü yapımı, iş sağlığı ve güvenliği açısından elektrik ölçümü, elektrik topraklama ölçümü

İlk olarak tesislerin kurulumunda topraklama yapılmalı ve periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bu kontroller sırasında elektrik ve topraklanma ölçümleri tekrarlanmalı, topraklamanın yeterliliği ölçülmelidir. Sektörde bu işle ilgilenen firmalar doğru ölçüm cihazlarıyla kontrolleri yapmaktadır. Bu ölçümler sırasında dikkat edilecek hususlar vardır. Öncelikle ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının yapılmış olması gerekir. Cihazları kullanacak kişinin bu hususta yeterliliği olmalı, pil şarjı ve kablo kopuğu gibi durumlara dikkat edilmelidir. Cihazların bazılarında kablolar birbirine temas ettiğinde farklı değerler çıkmaktadır. Bu sebeple kablolar birbirlerine karışmadan, üst üste gelmeden elektrotlara ulaşmalıdır. Ölçümün yapılacağı zamanlarda toprağın durumu çok önemlidir. Yağmurlu zamanlarda ölçüm yapılmamalıdır. Ölçüm sırasında çıplak elle elektrotlara dokunmak tehlikelidir. Kazalara sebebiyet vermemesi açısından koruyucu ekipmanlarla bu işlem yapılmalıdır. Ölçüm sırasında mümkün olduğu kadar elektrikler kesilmelidir. Ölçüm sonuçları bu şekilde daha sağlıklı çıkacaktır. Ölçümler ancak bunlara uyulduğu taktirde doğru olacaktır. Yanlış ölçümler sonucu yapılan topraklama tesisatı yetersiz kalacaktır. Bunun sonucunda yangınlar çıkabilmektedir. Bu can ve mal güvenliği tehdit etmektedir. Cihazların kısa devre yapması sonucu topraklama yanlış ise, açık metal kısımlara dokunan işçiler elektrik akımına kapılacaktır ve ölümle sonuçlanan kazalar meydana gelecektir.

İş güvenliği uzmanlarının risk analizleri sırasında tüm bu elektrik ve topraklama tesisatına dikkat etmesi gerekmektedir. İşverenle görüşerek bunların kontrollerinin yapılmasını sağlamalıdır. Çalışan güvenliği iş güvenliği uzmanlarının sorumluluğundadır. Bir çok firma elektrik ve topraklanma ölçümleri konusunda profesyonel hizmet vermektedir. Bu şirketlere ödenecek para karşılığında çalışan sağlığı korunacaktır. Çalışanlar güvenli ve huzurlu bir şekilde işlerini yürütebilecek, bu sayede ürün kalitesi artacak, kalitede süreklilik sağlanacaktır. Görüldüğü üzere sadece çalışan sağlığı açısından değil işveren için de olumlu etkileri vardır. Periyodik kontroller sayesinde bu konuda sorun yaşanmayacaktır.