Diyaliz ve Diyaliz Makinesi

Diyaliz ve Diyaliz Makinesi

Diyaliz işlemi, böbrek yetmezliği hastalığı olan kişilerin, vücutlarında biriken fazla sıvı ve atık maddelerin zar adı verilen yarı geçirgen bir membran ile temizlenmesidir İki farklı diyaliz türü vardır.

Hemodiyaliz

Tıpta, hemodiyaliz, greft, fistül veya kateter denilen uygun bir vasküler giriş yoluyla hastadan alınan kanın, bir makina ve pompa yardımıyla bir süzgeçten geçirilip (diyalizör) kanın içinde bulunan sıvı ve solüt içeriğinin düzenlenerek hastaya geri verilmesi işlemidir. Genellikle haftada 3 defa 4 saat süren seanslarla yapılır.

Periton diyalizi

Hastanın karın boşluğuna ameliyatla kalıcı bir tüp yerleştirilir. Bu tüp ince, yumuşak bir silikondan yapılmıştır. Bu diyaliz türünde
bu kateter yardımıyla verilen özel olarak hazırlanmış solüsyonla, hasta kendi karın zarını kullanarak kanındaki zararlı maddelerden arınır ve sıvı dengesi sağlanmış olur.

Diyaliz sırasında hazırlanan bu özel solüsyon karın boşluğunda 4 ile 6 saat arası bekletildikten sonra yeni, temiz solüsyon değiştirilir.
Bu süre içinde hastanın vücudunda atılamayan üre, kreatin gibi maddeler bu solüsyona geçer. Bu işlem sırasında bir makina kullanılmaz olay tamamen doğal olarak yer çekimi kuvveti kullanılarak yapılır. Bu tip diyaliz işlemine ayaktan periton diyalizi denir.

Diyaliz Makinesi

Böbrek yetmezliği çeken hastaların belirli aralıklarla bağlanmak zorunda oldukları suni böbrek makinasıdır. İki tüpten oluşan bir makinadır. Bu tüplerden biri hastanın bileğindeki atardamara, diğeri ise toplardamara bağlanır. Tüpün içinde kanın düzenli akmasını sağlayan iki pompa vardır. Damardan çıkan tüp, üzeri yarı geçirgen zarla kaplı başka bir tüpün etrafında dolaşır. Büyük tüp içinde diyaliz adı verilen tuzlu solüsyonun olduğu bir kabın içinde durur. Hastanın zararlı madde içeren kirli kanı 1. küpten alınır ve bu solüsyonun içinden geçirilip arındılır. Daha sonra da temizlenen kan diğer tüp ile yeniden damara verilir. Böylece işlem sona erer. Haftada 3 kez, 4′er saat süren bir tedavidir.