Diyaliz ve Diyaliz Makinesi

Diyaliz ve Diyaliz Makinesi

Diyaliz işlemi, böbrek yetmezliği hastalığı olan kişilerin, vücutlarında biriken fazla sıvı ve atık maddelerin zar adı verilen yarı geçirgen bir membran ile temizlenmesidir İki farklı diyaliz türü vardır.

Hemodiyaliz

Tıpta, hemodiyaliz, greft, fistül veya kateter denilen uygun bir vasküler giriş yoluyla hastadan alınan kanın, bir makina ve pompa yardımıyla bir süzgeçten geçirilip (diyalizör) kanın içinde bulunan sıvı ve solüt içeriğinin düzenlenerek hastaya geri verilmesi işlemidir. Genellikle haftada 3 defa 4 saat süren seanslarla yapılır.

Periton diyalizi

Hastanın karın boşluğuna ameliyatla kalıcı bir tüp yerleştirilir. Bu tüp ince, yumuşak bir silikondan yapılmıştır. Bu diyaliz türünde
bu kateter yardımıyla verilen özel olarak hazırlanmış solüsyonla, hasta kendi karın zarını kullanarak kanındaki zararlı maddelerden arınır ve sıvı dengesi sağlanmış olur.

Diyaliz sırasında hazırlanan bu özel solüsyon karın boşluğunda 4 ile 6 saat arası bekletildikten sonra yeni, temiz solüsyon değiştirilir.
Bu süre içinde hastanın vücudunda atılamayan üre, kreatin gibi maddeler bu solüsyona geçer. Bu işlem sırasında bir makina kullanılmaz olay tamamen doğal olarak yer çekimi kuvveti kullanılarak yapılır. Bu tip diyaliz işlemine ayaktan periton diyalizi denir.

Diyaliz Makinesi

Böbrek yetmezliği çeken hastaların belirli aralıklarla bağlanmak zorunda oldukları suni böbrek makinasıdır. İki tüpten oluşan bir makinadır. Bu tüplerden biri hastanın bileğindeki atardamara, diğeri ise toplardamara bağlanır. Tüpün içinde kanın düzenli akmasını sağlayan iki pompa vardır. Damardan çıkan tüp, üzeri yarı geçirgen zarla kaplı başka bir tüpün etrafında dolaşır. Büyük tüp içinde diyaliz adı verilen tuzlu solüsyonun olduğu bir kabın içinde durur. Hastanın zararlı madde içeren kirli kanı 1. küpten alınır ve bu solüsyonun içinden geçirilip arındılır. Daha sonra da temizlenen kan diğer tüp ile yeniden damara verilir. Böylece işlem sona erer. Haftada 3 kez, 4′er saat süren bir tedavidir.

Saç Ekimi Nedir ve Saç Ekim Ücretleri

Varyantı olarak değerlendirilen Gilbertsendromu, insanda saç ekimi en sık rastlanılan medikal sendromdur. Yetişkinlerde bu tanı konduğunda; tedaviye ihtiyaç yoktur ve klinik olarak ciddi karaciğer hastalıklarından ayrılabilir. HEPATOSELLÜLER SARIUK Hepatosellüler sarılık safraya bilirubin saç ekimi fiyatları taşınmasında ki bozukluktan kaynaklanır ve parankimal karaciğer hastalığının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Hepatositlerdeki hasardan dolayı unkonjuge bilirubinin saç ekimi fiyatı, saç ektirme fiyatları, saç ekimi fiyatları ne kadarkaraciğere alınımı ve konjuge bilirubin olarak safra kanaliküllerine atılımı Ankara saç ekimi bozulmuştur. Ek olarak hastalık nedeniyle ödemli hücreler mevcuttur bu da safra kanaliküllerinde tıkanıklığa yol açabilir. Hepatosellüler sarılıkta kanda saç ekimi fiyatları hem konjuge hem de unkonjuge bilirubin düzeyi artmıştır. Sarılığın derecesi ve diğer klinik bulgular altta yatan hastalığa bağlıdır. KOLESTATİK SARIUK Safra kanalikülleri ve kanallarındaki hasar veya tıkanıklıktan dolayı konjuge bilirubin barsağa atılamaz . Kana geçerek progresif olarak artan şiddetli sarılığa yol açar. Etiyoloji Kolestatik sarılık estetik saç ekimi nedenleri bilgi kutusunda bulunmaktadır. Kolestaz;hepatositlerden safra kanaliküllerine, intrahepatik safra kanallarına, ekstrahepatik safra saç ekimi maliyeti kanallarına, koledoğa ve ampulla vateriye safra akışında ki bir veya daha fazla kademedeki tıkanıklıktan kaynaklanır. Ekstrahepatik safra kanalı saç ekimi tıkanıklıklarında cerrahi operasyon gerekebilir.Saç ekim ücreti eşleştirilmiş olabilir ki durum böyle değil. saç ekimi ankara saç ekimi fiyatları Jefferson ve Speer Her iki örneğin, klasik bir kelime kullanabilirsiniz, ancak mimarileri aynı tarihte dizilmiş, her ikisi de bile, cumhuriyetçilik ve faşizm arasında temel bir yakınlık ortaya koyan bu alamam ihtiyacımız. Ama “aynı” formları saptırılır veya (bu Jefferson saç ekimi fiyatları saç nakli ve Speer ile mimarileri arasında önemli resmi farklılıklar olduğunu inkâr etmek değildir) art arda değerlik tersine olduğu gibi geçmişleri içinde
tipiktir. saç ekimi saç ektirme operasyonu istanbul 1978 radikal punk veya grafiti mecazları şirket kapitalizminin için tasarım stilleri içine yeniden tahsis edilir ve Ramones kıyafetler Disney pop prensesler giysiler etkiler. Anarşizm, daha sonra saç ekimi ankara saç ekimi fiyatları bir moda deyimi hayal edilemeyecek kadar radikal bir harekettir

Fue Saç Ekimi Nedir?

Açılımı Foliküler Unite Transplantasyonu olab FUE  saç ekimi son yıllarda klinik olarak en çok tercih edilen yöntem olmuştur. 2004 yılında saç ekimi dünyasına tanıtıldığı günden bu yana FUE saç ekimi tekniği daha da geliştirilmiş, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte saç ekimi yaptırmak isteyenlerin önünde sağlık ile ilgili yaşam kalitesini mimimum seviyede etkileyen, ağrısız, izsiz ve kanamasız bir yöntem durumuna gelmiştir. Bu özellikleri ile FUE saç ekimi tekniği saç ekimini düşünen kişiler için ön plana çıkan bir yöntem olmuştur.fue saç ekimi, saç ekim fiyatları, fue saç ekim fiyatı

Tıp camiasında özellikle saç ekimi yapan plastik cerrahlar arasında altın standart olarak kabul edilen FUE saç ekimi ile bu yöntem için uygun nitelik taşıyan adaylar için en yüksek klinik başarı ve ulaşılabilen en doğal sonucu yakalamak mümkün olmuştur.

FUE saç ekiminde tek seansta bile yüz güldürücü sonuçlar almak imkan dahilindedir.  Bununla birlikte sonuçların kişiden kişiye değişkenlik gösterebildiği de unutulmamalıdır.  Ancak  bu noktada bile , daha da açmak gerekirse istenilen sonuçları  alabilmek için 2-3 seans gerekse bile bunu eski yöntemlere kıyasla daha kısa sürede gerçekleştirmek mümkündür.  Çünkü FUE saç ekimi minimum travmaya neden olduğundan ötürü seanlar daha kısa aralıklarla yapılabilir.

FUE tekniği 0.9-1.2 mm arasındaki iğnelerle yapılmaktadır.  Saç kökleri tek tek “punch” isimli özel medikal cihaz ile çıkarılmaktadır.  FUE saç cerrahisinde doğrusal değil yuvarlak kesiler söz konusu olduğu için çizgisel iz de bırakmamaktadır.

İğnelerin 0.9-1.2 mm aralığında olması saç ekimi cerrahisi sonrası kişilerin minimum travma ile birlikte ağrı ve yara izi olmaksızın daha hızlı iyileşme sürecine girmeleri mümkün olmaktadır.

Tüm cerrahi girişimlerin ortak özelliği cerrahi girişimi yapabilmek için kesi yapılmasıdır. FUE saç ekimi cerrahisinde doğrusal kesi yapılmadığı için kanama ve kafa derisinde iz belli olmaksızın saç ekimi cerrahisi gerçekleşebilmektedir.  FUE saç ekiminde  foliküler üniteler  donör bölgeden ( saç adaları) tek tek alınıp saç nakli yapılacak bölgeye ekilmektedir.  Dolayısıyla saç ekiminde uygulanan FUT yönteminden ayrı olarak FUE saç ekiminde saç kıl kökü donör bölgeden tek tek alınır.

FUE tekniği sayesinde saç ekimi için donör olarak sadece ense bölgesi değil, vücutta kıl bulunan başka bölgelerden de saç kökü alıp nakil yapılacak bölgeye saç ekimi yapmak mümkündür.

FUE saç ekimi ile beraber yeni ekilen saçlar 2-3 ay içinde tekrar büyümeye başlamakta, bunun yanında 10-12 içinde de saçlar için tam büyüme yakalabilmektedir ve saç ektiren kişiler doğal bir görünüme sahip olabilmektedir.

KOLON KANSERİ

Kolon Kanseri ( Kalın Bağırsak Kanseri)

Kanser, günümüz ölümcül hastalıklarının başında gelmektedir. Kanserin sebeplerinin en başında hiç kuşkusuz doğal olmayan gıdalarla beslenmemiz gelmekle birlikte tabi ki farklı faktörlerde bulunmaktadır. Çok yaygın olmamakla birlikte 4.000 de 2 kişide görülme sıklığı olan kolon kanseri (kalın bağırsak kanseri), her kanser gibi erken teşhis ve erken tedavi görülmediği takdirde ölümle sonuçlanma riski yüksektir. Genellikle batılı ülkelerde daha sık rastlanan bu kanser erkek ve kadın da eşit oranda görülmektedir. Genellikle 50 yaş ve üstü kişilerde oldukça sık görülmektedir. Kolon kanseri olma sıklığı açısından üçüncü sırada bulunuyor.kolon kanseri nedir, kolon kanseri tedavisi

Kolon adındaki kalın bağırsak ince bağırsaktan sonra gelen kısımdır. Bu kısımda poliplerin sebep teşkil ettiği kansere kolon kanseri adı verilmektedir. Bu kanser de iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki guruba ayrılır. Bazı hücrelerin kontrolsüz olarak kalın bağırsakta türemesiyle meydana gelir.

 • KOLON KANSERİ NEDENLERİ

Uzmanlar bu kanser türünün tam olarak nedenini kesin olarak açıklayamamakla birlikte bazı içsel ve dışsal etkenlerin sebebiyet teşkil ettiğini belirtmişlerdir. Bu kanser türünün irsî yani genetik yönü de vardır. Bu sebeple aile ve akrabalarında bu tür kanser görülen kişilerin bu kansere yakalanması daha sıktır. Bazı araştırmalar sonucu yumurtalık ve meme kanseri geçiren kimselerin aile ve akrabaları daha sık olarak kolon kanserine yakalandığını açıklamışlardır. Teknolojik ilerlemelerle birlikte bağırsak bölgesi analizi ve taraması daha detaylı incelenmektedir. Erken teşhis ile birlikte ölüm oranlarında da düşmeler meydana gelmektedir.
Kanserin oluşumu büyük sıklıkla beslenme ile alakalıdır. Özellikle hayvansal iç yağların tüketilmesi bu kanseri tetiklemektedir. Sanayi faaliyetleri ile birlikte kimyasallar da artmakta ve özellikle sanayi bölgelerinde çalışan kişilerde bu kanserin oluşma ihtimali daha yüksektir.

 • KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ

Genellikle karnınızda ve bağırsak bölgesinde bir şişkinlik meydana gelir. Çok olmamakla birlikte şişkinliğin olduğu bölgede hafif bir ağrı oluşur. İştahınız kaçabilir ve ani kilo kayıpları yaşamanız olasıdır. Yorulmalar sıklaşır, kabızlık ve tam tersi ishal görülebilir. Bu rahatsızlıklarınız sonucunda muhakkak uzmana başvurmanız gerekmektedir. Bu durumların oluşması demek kolon kanserisiniz anlamına gelmemekle birlikte teşhis hemen koyulmaya bilir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi erken teşhis ile bu kanseri yenmek daha kolay olacaktır. Eğer bu rahatsızlıklarınız varsa ve uzmana görünmediyseniz kanserin bağırsağa yayılması ve bağırsağın daralması sonucu dışkının atılamaması gibi problemler görülmesi normaldir. Kolon kanserinin daha ileri seviyesinde ise bağırsak kokmaya başlar ve dışkı atımı daha da zor bir hal alır. Bu seviyeye gelmeden önce mutlaka uzman kontrolünden geçmeniz gerekmektedir.

Kanser daha ileri seviyeye ulaştığında ise iştah tamamen kapanabilir. Yorgunluk ve kilo kaybı ön plana çıkar. Hastanın renginde solmalar meydana gelebilir kansızlıktan dolayı. Bazı hastalarda kapanan bağırsak açılır ve dışkı boşaltımı olabilir. Bağırsağın açılmaması durumunda ise açık ameliyat yapılarak tümörün alınması gerekir. Anca tümörün bu aşamada alınması bir hayli zordur.

 • KOLON KANSERİ TANISI

Günümüz şartlarında kolon kanseri ‘nin tanısı oldukça kolay hale gelmiştir. Kolonoskopi ile bütün bağırsak en ince ayrıntılarına kadar görüntülene bilir. Eğer polip oluşumu varsa alınarak incelemeye tabi tutulur. Bu yöntemin haricinde video görüntüleme ile de kolon kanseri tanısı yapılabilmektedir.

 • KOLON KANSERİ TEDAVİSİ

Tedavisi tamamen cerrahidir. Kanserli olan kısım ameliyat ile alınır. Alınan kısmın altı ile üstü birbirine bağlanarak ameliyat tamamlanır. İlaç ile tedavi ise ameliyattan sonra uygulanabilir.

 • KOLON KANSERİNDEN KORUNMA

Lif oranı yüksek olan gıdalar daha çok tüketilirse tümör üremez. Lif kanser oluşumunu ve üremesini azaltmaktadır. Yağ oranı yüksek olan yiyecekler çok az tüketilmelidir. Özellikle hayvan iç yağları tüketilmemelidir. Kırmızı et ise kolon kanserini tetikleyen en büyük etmenlerden biridir. Bu kansere yakalanmamış olsanız bile belli aralıklarla kontrol yaptırmanızda fayda var. Özellikle ailesinde kolon kanseri olanlar daha dikkatli olmalıdırlar. Özellikle yeşil çay tüketimi bu kanseri önlemektedir.

Ciğerlerde Gerekli Ayarlamalar

Sağlıklı akciğerlerde solukla hava bütün hava keseciklerine eşit olarak dağılır. Akciğerlerdeki kan damarları ağının da normal olarak aynı biçimde dağılmış olması gerekir. Bu ideal durum her zaman gerçekleşmeyebilir; bu durumda gaz değişiminin aksadığı kesimlere gelen kan akımı azalır. Gaz değişimiyle kan dolaşımını dengeye getiren bu mekanizmanın yardımıyla gaz değişiminin verimliliğinde herhangi bir azalma olmaz.akciğer ayarlaması, akciğer nasıl ayarlanır

Çok karmaşık bir yapı olan akciğerler için bu tür dengeye getirme mekanizmasının ne denli gerekli olduğu açıktır. Akciğerler tek bir hava keseciğinden oluşmuş olsalardı kan dolaşımı ve gaz değişimi aksamadığı sürece yayınmayı engelleyecek herhangi bir durum meydana gelmezdi. Hava kesecikleri sayısının artması kan ve gazın dağılımında çeşitli güçlükler meydana getirmektedir.

Oturan veya ayakta duran bir kişide, yerçekiminin akciğerlere etkisiyle kanın ve gazların dağılımı eşit değildir. Kalp, akciğerlerin altında yer aldığından ve kanın akciğer atardamarlarına gitmesini sağlayan itme gücü düşük olduğundan, akciğerlerin alt bölümündeki damarlara üsttekilerden daha çok kan gelir. Aynı zamanda göğüs boşluğundaki konumları dolayısıyla akciğerlerin üst bölümü daha az esnek olur ve bu kesimde gaz değişimi azalır.

Böylece üst bölümdeki hava keseciklerinde hem gaz değişimi ve hem de kan akımı daha az olduğu için yine bir denge kurulmuş olur.

Hemen hemen bütün akciğer hastalıkları sırasında bu denge bozulur. Gaz değişimi aksar ve akciğerler kirli kanı karbon dioksitten arındıramazlar. Süreğen bronşit ve anfizemde hem kan dolaşımı, hem de gaz değişimi aksar. Gaz değişiminin aksamasına bronşların daralması veya hava kesecikleri çeperlerinin esnekliklerini yitirmesi yol açar. Ayrıca akciğerlere kan ileten damarların çeperlerinin kalınlaşması da kan akımının kesilmesine yol açabilir.

Kalori Yakmanın En Keyifli 7 Yolu

Diyet yapmak her ne kadar bayanların özellikle yaza yaklaşırken mutlaka uyguladıkları beslenme programları olarak bilinse de kalori yakmak için diyet yapmak yeterli değildir. Kalori yakmak için eğlenceli yollar arıyorsanız ve kalori hesabı yapmakla uğraşarak sinirlerinizin bozulmasını istemiyorsanız kalori yakmanın en keyifli 7 yolu ile tanışmanız yararınıza olacaktır. Bu yolları kullandığınız zaman sıkılmayacak ve düşündüğünüzden daha fazla kalori harcayabileceksiniz.keyifli kalori yakma

1-Bisiklete binmek: Bahar aylarının da gelmesiyle birlikte keyifli olan bisiklet sürme eylemini rahatlıkla gerçekleştirirseniz. Bisiklet sürerek geçireceğiniz 15 dakika 102 kalori harcamanıza olanak sağlayacaktır. Ev ile iş arasında ya da okul arasında mümkünse bisiklet kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.

2-Ayakta durmak: Otobüs beklerken, bir arkadaşınızı beklerken ya da iş yerinizde bir şey olmasını beklerken ayakta durmanız, telefon görüşmelerinizi mümkünse ayakta gerçekleştirmeniz size %33 oranında daha fazla kalori yaktıracağından doğru bir davranış olacaktır.

3-Bilardo oynamak: Arkadaşlarınızla film izlemeye gitmek yerine bilardoya gitmeniz size 35 dakikada 120 kalori yaktıracağı için çok daha doğru bir davranış olacaktır. Bu sebeple de buluşmalarınızda bilardo gibi ayakta durmanızı sağlayacak aktiviteler gerçekleştirmeniz daha doğru olacaktır.

4-Sakız çiğnemek: Pek çok kişi bilmiyor olsa da sadece sakız çiğnemeniz size 12 dakikada 11 kalori verdirecektir. Üstelik ağzınızı da meşgul edeceğinden bir şeyler yeme içme isteğinizi de bastırarak size diyetlerinizde oldukça yardımcı olacaktır.

5-Gülmek/kahkaha atmak: Uzmanlar bir yetişkinin kahkaha attığı her dakika 1,5 kalori yaktığını gösteriyor. Bu durumda bol bol gülmeniz ve kahkahalar atmanız kasılmalara sebep olarak kalori yakmanıza olanak sağlayacaktır.

6-Merdivenleri kullanmak: Gelişen dünya ile birlikte çok yüksek olmasa da pek çok binada asansör olması insanların merdiven kullanmak yerine asansöre yönelmelerine sebep olsa da merdiven çıktığınız her dakika 10 kalori yakmanız mümkün olacaktır.

7-Kahvaltı öncesi yürüyüş yapmak: Sabah kalktıktan sonra kahvenizi içip kahvaltı yapmadan evvel yapacağınız 20 dakikalık orta tempolu bir yürüyüş size 100 kalori yaktıracaktır. Güne daha dinç başlamanıza ve daha hızlı yağ yakmanıza olanak sağlayan bu aktiviteyi sıklıkla yapmanız faydanıza olacaktır.

Psikolojik danışman kimdir?

En az fiziksel rahatsızlıklar kadar önemli olan psikolojik rahatsızlıkların çözümü açısından psikolojik danışmanlık hizmeti alınması gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde bu ihtiyaca yönelik yaşanmadığından kişilerin oldukça büyüyen psikolojik rahatsızlıkları ve ya öldürme ile ya da intiharla sonuçlanabilen akıl almaz sorunları olabilmekteydi. Fakat bilimin gelişmesi sayesinde sayıları artan psikolojik danışmanlar psikolojik rahatsızlıklar konusuna müdahale ederek kişilerin daha mutlu birer birey olmasını sağlamaktadır. Genellikle yakın çevresinde danışmanlık alan kişiler tarafından sıklıkla sorulmakta olan psikolojik danışman kimdir sorusunun cevabı aslında birkaç kelimeyle anlatılabilecek kadar basit fakat derinliği sorgulanabilecek kadar önemlidir.psikolojik danışmanın görevi, psikolojik danışman, psikolojik danışman ne yapar

Psikolojik danışmanlık almak sağlıklı da olsa her bireyin başvurabileceği bir durumdur. Bilinenin aksine yalnızca rahatsızlığı olan kişiler değil günlük basit streslerle başa çıkamayan ya da yalnızca kendini tarafsız bir göze anlatmak isteyen kişilerin bile başvurduğu bir yöntemdir. Devlet hastanelerinde psikolojik danışmanı kimdir sorularının artması üzerine hemen hemen bütün illerde en az bir psikolojik danışman bulunduğundan gerek birey sağlığı gerekse toplum sağlığı olumlu yönde etkilenmektedir. Kimi zamanlarda rahatsızlıkların çözümü için ilaç kullanımını önermekte olan psikolojik danışmanların önerilerine ve tedavi yöntemlerine uyulduğunda kişilerin daha huzurlu hayatlara adım attıkları görülmektedir. Bunu hem bireylerin kendisi hem ailesi hem de iş ortamındaki arkadaşları kolaylıkla anlayabilmektedir. Daha uyumlu, daha az sinirlenen, daha az stresle yaşayan kişiler halini alan psikolojik danışmanlık hizmeti alan kişiler tedavi öncesi ve tedavi sonrasındaki farkı en net kendileri hissetmektedir.

Saç Ekimi İstanbul Güvencesi

Organik saç ekimi nedir?

Öncelikle vücudunuzdan alınan bir miktar yağ kök hücrenizden ayrılır, sonrasında yine kendi yağınızla karıştırılarak saç ekimi yapılacak olan bölgeye uygulanır. Bu uygulamadaki amaç, saçların tutunabilmesini, güçlenmesini sağlamaktır.saç ekimi merkezi, deneyimli saç ekimi merkezi, saç ekimi yaptırma

Saç ekimine karar veren hasta ile ilgili önce konuşup neler yapılabileceği görüşülür. Daha sonra hastanın vücudundan bir bölgeden doktorun seçimine göre yağ alınır. Alınan bu yağ kök hücreden ayrıştırılır, yine size ait bir miktar yağ ile karıştırılarak, gerekli bölgeye enjekte edilir. Bu sayede bölge saç için gerekli zenginlere ulaşır. Ancak bunları güvendiğiniz kurumlarda yaptırmanız tavsiye edilir. Bu konuda tavsiyemiz saç ekimi İstanbul güvencesinde olmalıdır. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra seçim sizindir.

Operasyondan sonra dikkat edilmesi gerekenler

İyileşme sürecinde hafif oranda ağrı olabilir. Ancak bu sizi korkutmasın. Bunun sebebi verilen anestezinin etkisini kaybetmesinden oluşur. Verilecek olan ağrı kesiciler ile bu sorun da ortadan kalkacaktır.

Operasyonun ardından ilk iyileşme sürecinde gözlerde morluk ve şişlik olabilir. Bunlar da ağrılar gibi hafif düzeydedir.

Özellikle ilk gece alıştığınızın dışında uyumanız gerekebilir. Normal olandan 30-40 derece daha yüksekte yatmanız ağrıların artmaması için önemlidir.

Saç ekimi işleminden sonra günlük işlerinizi çok ağır olmamak kaydı ile yapabilirsiniz. Eğer işin ağırlığına dikkat etmez, ağır işlerinize devam ederseniz, ilk belirtiler olan morluk ve şişmeler görülecektir.

Son olarak tekrar etmek gerekirse size tavsiyemiz, saç ekimi İstanbul güvencesi dâhilinde olmalıdır. Gerek şartları, gerek imkânları ile size daha sağlıklı sonuçlar sağlayacaktır.

En iyi saç ekim merkezlerine ulaşım nasıl olur?

Saç ekilmesi işlemi kişilerin saçlarının dökülme ya da seyreklik gösterdiği kafa bölgelerinde, saç köklerinin genetiksel olarak dayanıklı olduğu kısımlardan saç kökünün nakil edilmesi yöntemlerine verilen genel bir uygulama ismidir. En iyi saç merkezlerine ulaşım sağlandıktan sonra size en iyi hizmetin sunulması ve sonuçtan memnun kalabilmeniz için size uygun farklı yöntemler uygulanabilmekte ve bu yöntemler saç mezoterapisi gibi destekleyici aşamalarla daha da başarılı sonuçlar doğurabilmektedir.saç ekimi merkezi, deneyimli saç ekimi merkezi, saç ekimi yaptırma

Saç ekimi hakkında

Farklı yöntemler uygulanan ve genelde iki genel yöntem ile gerçekleştirilen saç ekilmesi işlemlerinde genellikle başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Dökülen saçların olduğu kafa derisi bölgesi hem daha güzel bir görünüme kavuşmakta hem de eski yapısından daha sağlıklı bir hal alabilmektedir. En iyi saç ekim merkezlerine ulaşım için gerekli görüşmelerinizi yapıp karar verdikten sonra dahil olacağınız değerlendirme ile sizin bu sürece olan uygunluğunuza karar verilebilmektedir.

Erkekler daha sık rağbet gösterse de kadınların da bu yöntemlere sıkça başvurduğu görülebilmektedir.

Saç ekimi konusunda

Saç ekimi uzman dermatolog değerlendirmesi sonucunda karar verilen ve plastik ve estetik cerrahlar tarafından gerçekleştirilen profesyonel bir sağlık operasyonudur. Doğru tercih yapılmadığında geri dönüşü zor ve rahatsız edici bir tablo yaratan bu süreçte gerekli bilgi, donanım ve uzmanlık sağlanmadığında da sağlığınızın dahi riske girebilmesi mümkündür. Bu nedenle özellikle aktif faaliyetin yoğun olduğu büyük şehirlerde bu süreç konusunda daha hassas tercihler yapılmalıdır.

Bahçeşehir Psikologlarını Yakından Tanıyın

Psikolojik gelişim ve danışmanlık hizmetleri veren pek çok psikoloji merkezi bulunurken, Bahçeşehir psikolog sizlere hizmetlerini sunmaktadır. Hizmetler hakkında kısaca bilgiler vermek gerekirse, hizmet listesinden şu şekilde bahsedebiliriz.

Hizmetler nelerdir?

Hizmetler kişilere özel hazırlanmakta olup, psikolojik olarak sizlere rahatlık sunmak için çalışılmaktadır. Genel olarak verilen hizmetler arasında şunlar yer alıyor.bahçeşehir psikologları, psikologların tedavi yöntemleri, psikolog seans ücretleri

 • Bireysel danışmanlık
 • Kurumsal danışmanlık
 • Çocuk ve ergen davranışları
 • Çift ve aile danışmanlığı
 • Özel çocuklar için danışmanlık
 • Değerlendirme, test ve analizler

Verilen hizmetler arasında bunlar yer almaktadır. En çok tercih edilenlerden birisi ise elbette ki çift ve ilişki terapileridir.

Çift terapisi nedir?

Sizlere çift terapisi konusunda da hizmet veren Bahçeşehir psikolog merkezi, eşiniz ile aranızda yer alan problemleri tümü ile ele alarak, değerlendirmektedir. Çiftler arasında çözüme ulaştırılmayan çözümleri analiz ederek, bazı testler uygulamaktadır. Böylelikle aranızda pozitif bir gelişim sağlamakta yardımcı olurken, evliliklerinizi şekillendirmek konusunda da destek olmaktadır.

Çiftler bazı dönemlerde bir takım sorunlar yaşarken, ayrılıklara sürüklenmektedir. Bu durumdan sadece çiftler etkilenmeyip, çocuklarında psikolojik olarak çöküntülere sürüklenmesi ortaya çıkıyor. Bahsettiğimiz terapi merkezleri ise sorunlarınızı ortadan kaldırabilmek için bir takım çalışmalar yaparken, sorunları kısa sürelerde çözüme kavuşturmak için yardımcı olmaktadır.

Evlilik danışmanlığı

Evliliği düşünenler ya da evlenmiş ve hayatı monoton bir hale gelmiş çiftler için danışmanlık yapılmaktadır. Bunların yanı sıra çocukların davranışlarına yönelik sizlere ne yapmanız gerektiği konusunda da destekleri uzman doktorlar verebilmektedir.