Kentsel Dönüşüm Kanunu

Van depreminde evini kaybedenler için hazırlanan yasa kısa süre içinde tüm ülkede uygulanmaya başladı. Yasaya göre riskli olan tüm yapılar için kentsel dönüşüm başvurusu yapabiliyorsunuz. Yasaya göre öncelikle yapının riskli ve kentsel projede yer alıp almayacağı tespit edilir. Bu yasanın hükümleri çevre ve şehircilik bakanlığının resmi sitesinde detaylı olarak yayınlanmıştır. Kira bedelleri, hangi şartlarda kredi çekileceği ve bu aşamadan sonra yapının oluşturulması için gereken ruhsat aşaması da yasanın ana şartlarını oluşturur. Yasada riskli görülen yapıların yıkımına karar verilir ve şahıslar binanın yapımı için kendi seçtikleri müteahhitlerle anlaşmanın şartlarını oluşturarak sözleşme yapar. Yapıların yıkılması için 60 gün süre verilir.kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm kanunu nedir, kentsel dönüşüm kanunu uygulanması

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel dönüşüm projeleri ülkemizde Van depremi ile ortaya çıkmış ve hızla ülke çapında uygulanmaya başlanmıştır. Proje hem vatandaşları hem de ülkenin gelişmesi için kabul görmüş son derece faydalı ve insanların ilgi gösterdiği bir projedir. Çevre ve şehircilik bakanlığının resmi sayfasında projenin uygulama şartları detaylı olarak anlatılmaktadır. Riskli olan yapılar ve deprem veya doğal afette zarar görmüş tüm yapılar projeye dahildir ve bu yapıların sahipleri hem kira bedeli alabilir hem de uygun ödemeli kredi olanaklarından yararlanabilirler. 18 ay boyunca ödenen kira bedeli avantajı ile birlikte depreme dayanıklı, daha değerli ve lüks daire sahibi olmanıza olanak tanıyacak proje ülkemizin tüm illeri için geçerlidir.

Kentsel Dönüşüm İstanbul

Kentsel dönüşüm projesinde en fazla talep duyulan ilimiz İstanbul’dur. Gerek gecekondu mahallelerinin çokluğu gerekse riskli yapılarının fazlalığı ile bu projenin uygulama ihtiyacı doğmaktadır. İstanbul ülkemizi temsil eden özel bir ilimiz olduğu için prestij açısından da kentsel dönüşüm projesinde yeri son derece önemlidir. Ayrıca deprem konusunda n riskli illerimizden birisidir diyebiliriz. Kentsel dönüşüm yasal çerçevede depreme ve doğal afete karşı dayanıklı yapıların yapılmasını ön gören bir projedir. İstanbul’da bu projeye dahil olanlar arsa yerleri kaymadan yeni evlerinde oturma imkânına sahipler. Şehrin tüm köy ve kasabaları, ilçeleri için başlatılan proje hız kesmeden devam ediyor. Siz de bu proje ile daha lüks evlerde oturup aynı zamanda evinizin değerini kat kat artıracaksınız.

VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ

Vidalı hava kompresörlerinde yağın görevleri:

1- Rulmanları ve dişlileri yağlamak

2- Basınç artışından doğan ısıyı uzaklaştırmak

3- Rotor kleranslarında sızdırmazlık sağlamak

4- Korozyonu, paslanmayı önlemek

5- Köpürmeyi önlemek

6- Asit oluşumunu, vernikleşmeyi, çamurlaşmayı önlemek

7- Teçhizata maksimum ömür sağlamakhava kompresörleri, vidalı model hava kompresörü, hava kompresörü kullanımı

Yağlama ürünleri için vidalı kompresörlerdeki çalışma koşulları sanayide rastlanan en zor koşullardandır. Kompresörün içinde yağlar devamlı olarak sisteme giren taze hava ile fazla sıcaklık ve basınç koşullarında karıştıkları için hızla okside olup özelliklerini yitirmekte, yan ürünler meydana getirmekte ve sonuçta yukarıda belirtilen görevlerini yerine getiremez hale gelmektedir. Yağa devamlı olarak havadan aktarılan kirleticiler yani hava filtresinden geçen parçacıklar, su, muhtelif buharlar gibi maddeler de aynı yönde sonuçlar getirmektedir. Kompresörün bakım masraflarını ve dayanıklılığını – güvenilirliğini direk etkileyen en önemli faktör yağların performansı olduğu için kompresörün güvenli ve tasarruflu çalışması için yağ analizlerinin bakım planına dahil edilmesi bir önemlidir. Önemli yağ analizleri sayesinde teçhizatın ve yağların durumu gözlenip maliyeti büyük olabilecek ani arızaların önüne geçilebilir ve kompresörün ömrü uzatılır.

Yağ analizi kullanıcılara aşağıdaki bilgileri temin eder:

1- Yağın güvenli değişim vaktini

2- Giriş havasının kirlilik seviyesini

3- Sistemdeki korozyonu

4- Önemli aşınmaları

5- Farklı yağların karışmasını

6- Yağdaki koruyucu katık maddelerinin tükenmesini

Vidalı hava kompresörlerinin yağ analizinde tüm değerlerin yanı sıra aşağıdaki değerlerin önemi büyüktür:

TAN (yağın toplam asit sayısı): Yeni yağların TAN değeri 0,10 civarındadır. Yağlar çalıştıkça okside olur ve bu değer sabit bir hızla artar. TAN değeri 1,0 olunca yağların değiştirilmesi gerekir. Çünkü bu değerin üstünde yağın okside olma hızı katlanarak artacaktır. Yağın TAN değeri 1,5 olduğu zaman yağ tamamen bozulmuş olur ve değiştirilmesi gerekir. Ancak kompresöre yeni yağ doldurulmadan önce, kompresörün içi özel olarak temizlenmelidir. Aksi halde, yeni doldurulan yağın ömrü önemli şekilde azalır.

Viskozite (yağın akışkanlığı): %10 oranında bir viskozite artışı normal sayılır. Bunun üstünde bir artış olursa vernikleşme, çamurlaşma ve ya kirlilik söz konusudur. Viskozitede düşüş yağ kirliliği göstermektedir. Bakımı iyi planlanan ve yüksek kalite yağ ile yağlanan bir kompresörün yağ analiz değerlerinin değişim hızı düşük olur.

Kurumsal Ofislerde Ofis Bölme İle Oda Oluşturma Neden Tercih Edilir?

Kurumsal ofislerde ofis bölme ile oda oluşturma öncelikle alanı verimli kullanmaya dayanır. Geniş ve büyük ölçekli çalışma alanları tek bir ofisin kullanımı için son derece elverişsiz ve maliyetli bir yapı oluşmasına neden olur. Özellikle büyük çaplı çalışma hacmine sahip olan işletme ve kurumlarda çalışan kişi sayısının da fazla olması nedeni ile hem iş ortamını verimli hale getirmek hem de bu ortamdan tasarruf sağlamak adına oda sistemleri kullanılmaktadır. Çeşit ve model itibari ile kullanılacak alana ve iş sahasına göre tasarımlar değişkenlik gösterse de ofis bölme avantaj sağlaması nedeni ile her iş yeri için en geçerli seçeneklerden bir tanesidir.ofis bölme sistemleri, ofis bölme işlemi, kurumsal ofiste ofis bölme işlemi yapımı

Kurumsal ofislerde ofis bölme ile oda oluşturma işlemi yapılması halinde hem merkezi hem de bağlantılı iş bölümleri tek bir alan içinde kullanılabilmektedir. Zamandan ve yerden tasarruf edilmesini sağlayan bu sistem aynı zamanda şirket profilini elit hale getirmesi nedeni ile son derece kullanışlı bir sistemdir. Günümüzde yeni kurulmuş ya da köklü bir geçmişe sahip olan her işletme ofis bölme ile hazırlanan oda tasarımlarını tercih ediyor. Bu durumun farklı nedenleri olmakla birlikte en geçerli nedeni elbette büyük alanları daha verimli hale getirmektir. Bu şekilde tasarlanan bir alan son derece kullanışlı olduğu için işverene olumlu dönüşleri bulunmaktadır.

Kurumsal ofislerde ofis bölme ile oda oluşturma her alanda kullanılabilmektedir. Çalıştığınız alanı günümüz şartlarına hazırlamak ve daha modern bir hale getirmek mümkün olabildiği gibi çalışanların verimini arttırmak ve pozitif bir çalışma alanı sağlamak adına oda bölme hizmetini kullanabilirsiniz. Kullanacağınız tasarımlarda yarı saydam ya da saydam cam profilleri kullanabileceğiniz gibi ahşap malzemelerle hazırlanan tasarımlar da tercih edebilirsiniz. Tasarımlarda sağlanan çeşitlilik hem insanların zevklerine hitap eden modellerin arttırılmasını sağlıyor hem de çalışanların psikolojik olarak daha verimli çalışabileceği ortamlar için olanak sağlıyor. Bu nedenle çalışma ortamınızdaki verimi arttırmak için bu tasarımlardan yararlanabilirsiniz.

Kurumsal ofislerde ofis bölme ile oda oluşturma sistemi büyük ve kalabalık çalışan grupları için son derece kullanışlı bir sistemdir. Daha önceden her çalışan için küçük ve dar alanlar ya da tek bir oda olarak tasarlanan ofisler hem verimin azalmasına neden oluyor hem de kurumun profilini kötü yansıtıyordu. Ancak modern tarzda hazırlanan ofis bölme sistemleri yenilikçi yaklaşımlara açık olduğu için hem günümüz şartlarında en kullanışlı tasarımın oluşmasını hem de dekoratif olarak insanların huzurlu olabildikleri alanların oluşturulmasını sağlıyor. Bu da elbette şirket profiline olumlu olarak yansıyor. Şirketinizdeki çalışmaları desteklemek, kalite standartlarınızı yansıtmak ve daha elverişli bir çalışma ortamı sağlamak adına kullanabileceğiniz bu sistem uzun ömürlü bir yapıda hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlamanıza yardımcı olacaktır.

ACİL DURUM PLANLAMASI KİMLER TARAFINDAN YAPILIR?

Her işin bir uzmanı vardır ve bu sayede işlerin en güvenli en iyi şekilde yapılması sağlanır. Acil durum planlamasını da iş güvenliği uzmanları yapar. Bu sayede aldıkları üst düzey eğitim ile çalışanların güvenliğini sağlamış olurlar. Acil durum planlaması hassas bir konudur, yapılacak hatalar bir çalışanın hayatını kaybetmesine sebep olur. Bu da iş güvenliği uzmanlarının ne kadar önemli bir sorumluluk yüklendiklerini göstermektedir.acil durum planlaması, acil durum planlaması nedir, acil durum planlaması yapımı

Acil durumlarda kim ne yapacağını bilemez. Acele edilmesi bakımından düşünmeden davranılması gerekir. Düşünülmemesi için de çalışanların önceden ne yapması gerektiğini bilmesi gerekir. İş güvenliği uzmanları iş yerinde yapılan ölçümler ve çalışanların şikayetlerini göz önünde bulundurarak bir acil durum planlaması hazırlar. Bunu ş verene sunarlar. İş verenin de onaylaması ile birlikte çalışanlar planlama hakkında bilgilendirilir. Her duruma karşı alınması gereken önlem farklıdır, bu yüzden tüm ihtimaller göz önünde bulundurulmalıdır. Acil durumlara müdahale edebilecek kişiler önceden belirlenmelidir. Bu kişiler ilk yardım eğitimi alış kişiler olmalılardır. Acil durum planlamasını hazırlayan bir iş güvenliği uzmanı bir hata veya ihmal yaptıysa ve karşılaşılan acil durumda bu sebeple biri hayatını kaybettiyse ve yahut yaralandıysa, bunun sorumlusu iş güvenliği uzmanıdır. Bu yüzden iş güvenliği uzmanları çalışanların sağlık ve güvenliğini en iyi şekilde sağlayabilmek için zorlu bir eğitim sürecinden geçerler. Ardından yapılan sınavda başarılı olanlar iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olurlar. Acil durum planlamasını nasıl yapmaları gerektiğini aldıkları eğitim sürecinde öğrenirler. İş yeri düzeninin değişmesi veya aradan uzun zaman geçmesi durumunda acil durum planlamalarını yenilemeleri ve bu konuda çalışanları tekrar bilgilendirmeleri gerekir.

Acil durumlarda her çalışan güven altında olmalıdır. Ne yapması gerektiğin bilmelidir. Aranılacak numaralar hakkında bir karışıklık çıkmaması için önceden bilgilendirilmeleri gerekir. Yani durum şunu gösteriyor ki bir iş güvenliği uzmanı hazırlamış olduğu acil durum planlamasıyla bir çok hayatı kurtarabilir fakat hata yapma payı yoktur. Acil durum planlaması hatayı affetmez, çünkü mevzu bahis olan bir insanın hayatı olunca en üst düzey önlemlerin alınması yapılması gereken her şeyin yapılması gerekir.

Lityum İyon teknolojili sistem aküleri nelerdir?

Kompakt, dayanıklı ve hızlı şarj edilebilirler. Lityum İyon teknolojisine sahip cihazlar pratik olarak her zaman kullanıma hazırdırlar. Aküyü dolu, yarı dolu ya da boş olup olmadığını beklemeden şarj cihazına yerleştirebilirsiniz. Bu arada şarj ve ya hafıza kaybını da unutun gitsin. Lityum İyon teknolojisine sahip Bosch akülü cihazları sadece hızla harekete geçmeye hazır olmakla bitmez, her şeyden önce dayanıklı yapıda olurlar. Tam dolu olan bir Lityum – İyon akü 4 ay boyunca hiç kullanılmadan bekleme modunda kalsa dahi yaklaşık % 92 oranında yüklüdür. Dolayısı ile Bosch Power, geleneksel NiCd akülere oranla altı kat daha uzun kullanım olanağı sunar. Kısaca söyleyecek olursak, küçük akü, büyük ilerleme.lityum iyon, lityum iyon teknolojisi, lityum iyon özellikli piller

Lityum İyon Teknolojisinin olanaklarına genel bakış

Her zaman tam güç sağlar. Kendiliğinden şarj kaybı olmaz, hafıza kaybı olmaz. Tüm kullanım süresi boyunca sabit akü kapasitesi vardır.

Yarı boyutta cihaz ile aynı performansı sağlar. Akülerin boyutları ve ağırlıkları şu anki nikel-kadmiyum akülere oranla yaklaşık % 60 oranında azalma göstermiştir. Buna karşılık performansta azalma da olmamıştır.

Teknik donanım 18 volt akü:

  • Hafıza kaybı olmaz, şarj kaybı olmaz: Lityum İyon batarya teknolojisi ile kullanıma her an hazır Bosch elektronik hücre koruması (ECP) ile daha uzun kullanım ömrü
  • Yeni PowerPacks ile % 30 oranında daha fazla güç

Teknik donanım 18 volt şarj aleti:

  • Akünün dolu olduğunu belli eden akıllı 1 saatlik Lityum İyon şarj aleti
  • Gerilim kodlaması bununan tüm Lityum İyon hızlı değişimli akü paketleri için

Performans, şarj ve düşük ağırlık

Lityum İyon teknolojili Bosch akülü cihazları, kompakt yapıları, düşük ağırlıkları ve kullanışlı olmaları ile kullanım için çok uygun yapıdadır. Bu durum ile tüm uygulamalarda enerji tasarrufu sağlanmış olur.

Uzun ömürlü kullanım

Akıllı elektronik hücre koruması Bosch ECP, Lityum İyon aküleri fazla sıcaklık ve yüklenmeye karşı korumaktadır. Bu yüzden oldukça uzun bir kullanım süresine sahip olmaktadır.

Tek Bayrak Oyunu

Erkekler için adrenalin yüklü olan bu oyun bayanlar tarafından da oldukça ilgi ile karşılanmaktadır. Taraf tarafa düşmanlık çekişmeleri, kurtarma senaryoları, bayrak koruması, rehine krizleri ve daha birçok konu ile bu oyun içinde zevkli dakikalar geçirebilirsiniz. Paintball zekâ, kıvraklık, hızlı düşünme ve tek olabileceği gibi bazı oyunlarda da takım çalışması ile oynanmaktadır. Tek bayrak oyununda kişiler kendilerini ve arkadaşlarını koruyarak takımları ile birlikte bayrağa ulaşmaya çalışırlar. Kale takımı bayrağı korumak için karşı tarafın askerlerini renkli kurşunları ile vurabilirler. Vurulan oyuncu oyundan çıkar. Bir taraf kaleyi korurken bir tarafta bayrağı ele geçirmeye çalışmaktadır. Atılan mermilerin renkli olmasından dolayı daha keyifli ve komik anlar yaşanmaktadır. Mermiler size zarar vermeyeceği gibi acı hissiyatı da vermez. Karşılıklı heyecan dolu bir maceraya atılmak istiyorsanız sizin için tek bayrak mükemmel bir seçim olacak. Bu oyunda genel kural bayrağı bekleyen takı oyuncularının belirli bir mesafeye kadar bayrağa yaklaşmasıdır. Yakın mesafede olmayışı vurulma olasılığını ortadan kaldıracağı için kişiler bu uzak mesafe ile kendilerini korumak için zaman kazanabileceklerdir. Bayrağı alan takım puan kazanır. Bu oyun için tayin edilen hakemin kurallarına uymamak ceza gerektirir. Hakemin düdüğüne herkesin uyması gerekir. Şahsi olarak verilen cezalar takıma işlenecektir.paintball tek bayrak oyunu, paintball oynama, paintball oyun kuralları

Oyun Sürenizi Nasıl Belirlersiniz

Bu oyunda herkes uzun süreli kalmak isteyecektir. Çünkü son yılların en revaçta olan bu oyunu oynadığınızda hiç bırakmak istemeyeceksiniz. Her oyunun belirli bir kuralı ve süresi vardır. Ancak oyunlarda genel kural kazanan taraf belirlendiğinde oyunun bitmesidir. Paintball İstanbul aradığınız bulunan yegâne sahaların organizasyonunu yapmaktadır. Ülkemizde giderek artan bu etkinlik bir çılgınlığa dönüşerek artık her hafta sonu aranılan seçenekler arasında sayılmaktadır. Göremediğiniz arkadaşlarınız yanınıza alarak ya da davet ederek onlara güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. Arkadaşlıkların daha çok pekişeceği ortamları yaratmak için tasarlanmış olan bu oyun içinde kendinizi çok farklı bir dünyada göreceksiniz. Kendinize duyduğunuz özgüveninizi arttırarak kafanızdaki bütün sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz. Oyun süreniz oyunun oynama kurallarına göre değişecektir. Takım oyunlarında sonuç alınana kadar izlene oyun süresi istediğiniz zaman başka oyunları oynama süresini de bırakacaktır. Takım oyunlarının yanı sıra karşı karşıya yapılacak son adam oyunu da size çok eğlenceli gelecek.

Genel Ücretlendirmelere Göz Atmalısınız

En az on kişi olarak kurulacak takımlar için kişi başı uygulanan fiyat tarifeleri bulunmaktadır.  Ortalama 500 boya topu satın alabilen gruplar takımları ile birlikte bu toplarını alabilecektir. Yani kişi başına 50 boya topu düşmesi gerekir. İstediğiniz kadar boya topunu aldıktan sonra kişi başı belirlenen fiyat da göz önünde bulundurularak fiyat ortalaması açığa çıkacaktır. Aynı zamanda oyunlar için sahanızı kiralarken ve isterseniz hakeminizi de kendiniz kiralayabilirsiniz. Bazı organizasyonlarda hediye toplar alarak fazladan top kullanımına da sahip olabilirsiniz. Paintball fiyatları eğleneceğiniz zamanı düşündüğünüzde aslında hiç de fazla gelmeyecektir. Kişi ücretlendirilmesi dışında, top fiyatı, saha fiyatı, hakem ücreti derken artan fiyatlar sizi korkutmasın eğlenceyi doruklarda yaşayacağınız yılın oyununu mutlaka oynamalısınız. Oyun topları belirlenen top grupları ile satılmaktadır. Ne kadar fazla top alırsanız oyun içinde o kadar avantajlı olursunuz. Bunun yanında içecekleriniz ikram edilirken piknik alanını kullanmak istediğiniz zaman ücretsiz olacaktır. En doğal hali ile yaşatılmaya çalışılan oyunlar içinde doğa ile iç içe ve sonuçta dostluğun kazanacağı bir savaşa hazır olun. İçinizdeki enerjiyi atabileceğiniz yegâne oyun olarak dünya çapında beğenilen bir oyuna siz de dahil olabilirsiniz.

Bir tekne turunda olması gerekenler nelerdir?

Tekne turuna çıkılacağı zaman teknede her şeyin olması istenir. Restaurant, eğlence, konfor gibi özellikler bir tekne de olması gereken, olması istenilenlerdir. Tekne turları her insanın tatile çıktığı zaman uzun veya kısa olarak tercih ettiği aktivitelerden bir tanesidir. Eğer tatiliniz kısa ise kısa ve günübirlik turları tercih edebilirsiniz. Günübirlik tekne turlarında insanlar imkânlara çok önem vermez ama uzun tekne turu yapılacağı zaman teknenin özelliklerine, imkânlarına bakılmalıdır. Lüks ve katlı teknelerde tekne turu yapacaksanız bunları çok dert etmenize de gerek yoktur aslında. Çünkü her şey düşünülmüştür bu teknelerde. Fakat yine de tekne turu yapacağınız teknenin özelliklerine dikkat etmenizde fayda vardır.tekne turu yapımı, tekne turu nasıl yapılır, tekne turunda olması gerekenler

Tekne turunda olması gereken birinci özellik konfordur. Uzun tekne turlarına çıkacağınız zaman konfora çok dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde tatiliniz bir kâbusa dönüşecektir. Ayrıca teknenin güvenliği de önemlidir. Güvenlik adına bütün kontrollerin yapılması gerekir. Bu özellikler tamam ise artık eğlenceniz için tekne seçmelisiniz. Bazı tekneler dinlenme amaçlı tura çıkarken bazı tekneler ise eğlence amaçlı turlara çıkar. Dinlenme amaçlı turlara çıkan teknelerde ses, müzik çoğu zaman kullanılmaz. Kullanılsa bile onlara uygun müzikler tercih edilecektir. Bu da çoğunlukla yaşlılar tarafından tercih edilir. Eğlence turlarında ise çoğunlukla gençleri görebilirsiniz. Denizin keyfini eğlenceleri ile doldururlar. Saydığımız özelliklere dikkat ederek sizlerde turlarınızı iyi araştırmalı ve teknelerin imkânlarını kontrol etmelisiniz.

Tekne Turu Yapılan Gulet Teknelerin Özellikleri Nelerdir?

Gulet tekneler gemi imalatında çok yetenekli ustalar tarafından yapılan ahşap el yapımı bir teknedir. Gulet tekneler oldukça lüks ve pahalıdır. Kıyı turlarında pek kullanılmayan gulet tekneler genelde uzun yolculuklu tekne turlarında kullanılmaktadır. Tik, maun ve iroko ağaçlarından yapılan ahşaptan oluşan gulet tekneleri özellikle zenginler tarafından kullanılır. Tekne turu için oldukça rahat ve lüks olan gulet tekneleri rahatla yemek yemek ve gezinti yapmak için tercih edilir. Birazda teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse şu şekilde anlatılabilir. Gulet tekneleri 15–55 metre uzunluğunda 6–24 kişi aralığında bir genişliğe sahiptir. Büyüklüğüne göre 3–12 adet kamaradan oluşan bu teknelerde her kamarada özel banyo ve tuvalet bulunur.

Gulet tekneler ailelerin lüks bir tatile çıkmak istediği zaman tercih ettiği teknelerdir.  Bu tekneler fiyatlarına göre de değişir. Örneğin indirimli gulet tekneler, standart olanlar ve lüks olanlar şeklinde bütçenize göre ayrılıyor. Sizin bütçenize hangisi uygunsa onu kiralayabiliyorsunuz. Gulet teknenin tamamını kiralayamıyorsanız da tekne içerisinde kamara kiralayıp tatilinizi geçirebilir, tekne turuna katılabilirsiniz. Bu kamaralarda özellikle ana kamaralarda koltuk, televizyon, jakuzi ve birçok rahat tatil yapmanızı sağlayacak eşya, araç ve gereç bulunuyor. Tamamen konfor üzerine tasarlanmış olan gulet tekneleri içerisinde restaurantta bulunması oldukça tercih edilebilir bir özelliktir. Damak tadınıza uygun yemekleri bu restaurantlarda bulabilirsiniz. Özel günlerinizde ve tatilleriniz için tercih edebileceğiniz gulet tekneleri sizlere eğlenceli zamanlar sunacaktır.

Dolmuştaki Cümlelere Göre Kişilik Analizi

Minibüste duyduğumuz çeşitli cümlelerin aslında insanlar hakkında önemli ipuçları verdiğini hiç düşündünüz mü? İşte günlük hayatta karşılaşabileceğiniz dolu sözler ve kişilik analizleri …dolmuş cümleleri, dolmuşta kullanılan cümleler

İnebilir miyim?

Özgüven eksikliğinin bir göstergesi bir cümledir. Tabii ki inebilirsiniz… yani eğer böyle bir yeteneğiniz varsa… Şoföre sormanıza gerek yok. Eğer ineceğiniz yere geldiyseniz hadi

Uygun bir yer ..

Düşünceli bir insan cümlesidir. Sürücü için uygun olan her yerden ineceğini ifade eder. Son zamanlarda yer yoksa, önemli değil. Değerli sürücünüz…

Kapıyı açabilirmisin?

Kibar insanlar tarafından en çok kullanılan cümledir. Bu çok kibar, çok ince bir soru. Bunu duyan sürücünün kapıyı açamayacağı anlaşılıyor.

Sağ tarafta bir iniş var ..

Bu cümleyi söylese de söylemese de insanlar garantilidir. Nitekim Türkiye güvencesi ile trafik akışını doğru yönde değiştirmek 🙂

Bir iniş yolu var

Anadolu halkının cezası; kesinlikle doğal ve samimi … lütfen gitme lütfen sürücü, yol ağzı çok ideal …

Kaptan İnecek Var

Sürücüyü gaza getiren türlerin cümlesidir. Kaptan diyerek sürücünün kalbini fetheder ve ineceğini belirtir. Bir taşta iki kuş.

Üşengeç insanların dolu cümleleri. Kelimeleri kelime olarak görmezden gelin. Aslında kaç kelimeye uyan uzun bir cümledir. Kim uzatacak? “Efendim şoför, oğlum Işıklar benim için çok uygun, sakıncası yoksa, inebilir miyim?” Kısa ve öz.

Köşede mi duruyorsun?

Bu cümle, matematiği seven yolcuların cezası olabilir. Umarım… türevleri köşede, ortada, kenarda… artmaz 🙂

İndir beni

Bu kaba insanlar tarafından kullanılan bir cümledir. Umarım ne kullanıyorsunuz ne de onlarla tanışıyorsunuzdur.

Yunan Şehir Devletleri Nasıl Birleşti?

Antik Yunan’ın dünya tarihi ve özellikle Batı tarihi için önemi daha az vurgulanmıştır, ancak bazıları bunu yapmaya çalışmıştır.

Antik Yunanistan’ın altın çağında veya Hellas, onlara adını verdikleri, her biri imparatorluktan ziyade üstün pozisyonlara ulaşan gevşek bir şehir devleti kümesiydi.yunan şehir devletleri, yunan şehir devletleri birleşmesi

Atina, antik Yunanistan’ı hayal ettiğinizde muhtemelen düşündüğünüz yerdir. Parthenon, Socrates, Plato ve birçok tanınmış Yunan şiiri ve oyunu Atina şehir devletinin mirasıdır. Yaklaşık 5000 yıl boyunca düzensiz aralıklarla işgal edilen Atina, eşsiz bir dünyaydı. Ancak eğitimli Avrupalılar 18. yüzyılda Yunan siyaset felsefesini yeniden keşfettiklerinde, klasik Atina’yı barışçıl bir ütopya olarak görmeye başladılar. Ancak gerçekte Atina ne huzurlu ne de ütopikti.

Klasik Atina Sparta kadar militarist olmasa da, aslında militan bir kültürdür. Atina son birkaç yüzyılda kök salmış yeni hükümet biçimlerini ortaya çıkardı, ancak temelde bir ütopya değildi. Evet, Atinalılar teknik olarak dünyanın ilk demokrasisiydi (neredeyse 200 yıldır), ancak sadece 18 yaşın üzerindeki zengin erkek vatandaşlar oy kullanma hakkına sahipti. Ayrıca, birçok Yunan şehir eyaletinde olduğu gibi, çok çeşitli kölelik uygulamaları vardı; bu özellikleri köleliği kaldırmak için resmi adımlar atan Farsça işgalcilerden ayırıyor.

Lisede dünya tarihi eğitimi almış olan herkes muhtemelen Mora Savaşı hakkında bir şeyler öğrendiğini hatırlayacaktır; ancak, Sparta liderliğindeki muzaffer koalisyon Peloponez Ligi hakkında genellikle yeterince dikkat çekmeyen bazı detaylar var. Her şeyden önce, insanların bu Peloponezya sorununu neden fazla abarttığını merak ediyor olabilirsiniz. Neden ona “Eski Yunan iç savaşı” veya “Sparta Savaşı” gibi akılda kalıcı bir isim verilmedi? Mora Yarımadası, Güneybatı Yunanistan’da bir yarımadadan oluşuyor ve elbette Sparta’ya ev sahipliği yaptı, çatışmanın merkezi oldu ve yarımadanın şehir devletlerini birleştirdiği için “Mora Birliği” olarak adlandırıldı. Fakat Spartalıların halklara Mora Yarımadası savaş karakterini hatırlatmakta ısrar etmelerinin bir başka nedeni daha var: Gelenek…

Atina bölgenin tartışmasız büyükşehir ve entelektüel başkentiydi, ticaret zengindi ve en büyük siyasi yenilik alanıydı. Sparta, aksine, asıl özelliği zorunlu askerlik hizmeti olan oldukça sıradan bir monarşiydi. Sparta’yı yönettiyseniz ve Atina’ya karşı asker toplamaya çalışıyorsanız, insani bir argümana, finansal bir argümana, hatta bir zafer garantisine güvenemezdiniz. Bundan çok daha fazla çaba harcamalıydın.

Sparta siyasi ve askeri gücünü yerel yönetimleri devirmek, müttefiklerini ortak düşmanlardan korumak ve elbette yarımadayı yönetmek için kullandı. Ancak, tarih Sparta’nın en büyük gizli silahları arasındaydı. Mora Yarımadası adını Zeus’un torunu, efsanevi figür Pelops ve Mora Yarımadası sakinleri anavatanlarının Yunanistan’ın en eski medeniyeti olan Mycena’ya da ev sahipliği yaptığını biliyorlardı. Miken kalıntıları teknik olarak Atina’ya Sparta’dan daha yakın olsa da, Mora Yarımadası’ndaydı. Spartalılar bunun Peloponez ve ada şehir devletleri arasında bir savaş olduğunu vurguladı ve toprağı atalardan işgalcilerden korudukları anlatısını kullanmayı başardılar.

Kalorifer Böceği İlaçlaması Yapımı

Kalorifer böcekleri ülkemizde yaygın olarak görülen dünya üzerinde çok soğuk bölgeler dışında hemen her yerde yaşayan böceklerdir. Yürüyen böcek grubuna dahil olan bu zararlıların 4.500 türü olduğu bilinmektedir.  Türlerine göre fiziksel özellikleri değişmekle birlikte boyları ortalama 1,5 ile 3 cm arasında olabilir. Yaşadıkları bölgeye ve beslenmelerine göre boyutları farklılık gösterebilir.kalorifer böceği, kalorifer böceğinin ilaçlanması, kalorifer böceği nasıl ilaçlanır

Renkleri ise genellikle kahverengi, nadir olarak da siyah, sarımtırak ve kızılımsı olabilir. Birçok canlıya oranla çok daha dayanıklıdırlar. Bir ay boyunca bir şey yemeseler dahi yaşamlarını sürdürebilirler. Başı vücudundan ayrılmış olan bir kalorifer böcekleri bu şekilde birkaç hafta bile yaşabilir. Bu kadar dirençli olan bu zararlıların kişisel çabalarla ev, ofis vb. yaşam alanlarından yok edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle de bu zararlılarla mücadele edebilmek için mutlaka bir kalorifer böceği ilaçlama firmasından yardım alınmalıdır.

Dışarıdan alınan ilaçlar ile kalorifer böceği ile mücadele bireysel olarak mümkün değildir. Dirençli yapıya sahiplerdir. Ortalama 40 dakika nefeslerini tutabilme susuz olarak 1 hafta yaşayabilmektedirler. Yapılan deneyler sonucunda radyasyon ışınlarına dayanıklı oldukları gözlenmiştir. Bu derece dayanıklı bünyeye sahip olan bu zararlı canlılar için almış olduğunuz ilaçlar kısa sürede etki gösterecek belli bir süre sonra bu haşereler ile karşılaşmanıza neden olacaktır. Kesin sonuç elde etmek için kalorifer böceği ilaçlama şirketleri ile görüşerek nasıl uygulama yapıldığına dair gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

Firmalar tarafından ilaçlama işleminde genellikle sıvı ilaçlama uygulaması yapılmaktadır. Buharlama yöntemi ile alan içindeki her noktaya nüfus eden bu sistem ile alanda bulunan tüm haşerelerin yok olması sağlanacaktır. Kalorifer böceğinden kurtulmak için oldukça etkili bir yöntemdir. Uygulama yapılırken alan en az süre ile iki saat kapalı kalmalı yarım saat havalandırılıp içeri giriş sağlanmalıdır. Kalorifer böceği ilaçlama sonrasında sıvı uygulamalarda bir hafta dip köşe ıslak temizlik yapılmaz

Sıvı uygulama haricinde kalorifer böceği çeşitleri için alanlarını terk edemeyen müşterileri için jel ilaçlama yapılabilmektedir. Jel uygulama noktalama yöntemi ile haşerenin bulundukları ve geçiş sağladıkları alanlara bırakırlı. Böcekler buradan geçerken bu ilacı yiyerek ölümleri gerçekleşmiş olur.

Kalorifer böcekleri diğer böcek türleri ile en büyük ortak özelliği çok hızlı üremeleridir.  Her yumurtlama döneminde yüzlerce yumurta meydana getirebilirler.Kalorifer böcekleri yumurtalarını sırtında taşıyarak kuytu alanlara bırakırlar.genellikle kapı pervazları, parke araları, duvar çatlakları kalorifer böceklerinin yumurtalarını bıraktıkları bölgelerdir.Bir gecede milyonlarca yumurta bırakabilen bu haşerelere karşı zaman kaybetmeden ilaçlama yapılmalıdır.

Kalorifer böcekleri hem otçul hem de etçil beslenir. Yemek ihtiyaçlarını gidermek için bulundukları ortamda insanların gıda maddelerine saldırırlar. Bu gıdaların bir daha tüketilmemesi kalorifer böceğinin verdiği zararlardan biridir. Ancak en önemli zarar salgılarında ve gezindikleri pis ortamlardan taşıdıkları mikropların neden olduğu hastalıklardır. Hepatit, verem, dizanteri gibi insanların hayatını kaybetmelerine dahi neden olabilen hastalıklar bu zararlılar yolu ile bulaşır. Verdikleri zararlardan korunmak için yaşam alanlarında bu zararlının barındırılmaması şarttır. Bunun tek çözümü ise kalorifer böceği ilaçlama yapılmasıdır.

Kalorifer böceği ilaçlama bu alanda uzman firmalara yaptırılmalıdır. Aksi halde zehirlenme, astım krizi vb. sorunlar oluşabilir. İşlemi yapacak olan firma personelinin bu zararlıları tanıması, etki edecek ilaçları ve ilaçlama yöntemini bilmesi kalorifer böceği ilaçlama işleminin başarılı sonuç vermesi için en önemli faktördür.