ACİL DURUM PLANLAMASI KİMLER TARAFINDAN YAPILIR?

acil durum planlaması, acil durum planlaması nedir, acil durum planlaması yapımı

Her işin bir uzmanı vardır ve bu sayede işlerin en güvenli en iyi şekilde yapılması sağlanır. Acil durum planlamasını da iş güvenliği uzmanları yapar. Bu sayede aldıkları üst düzey eğitim ile çalışanların güvenliğini sağlamış olurlar. Acil durum planlaması hassas bir konudur, yapılacak hatalar bir çalışanın hayatını kaybetmesine sebep olur. Bu da iş güvenliği uzmanlarının ne kadar önemli bir sorumluluk yüklendiklerini göstermektedir.acil durum planlaması, acil durum planlaması nedir, acil durum planlaması yapımı

Acil durumlarda kim ne yapacağını bilemez. Acele edilmesi bakımından düşünmeden davranılması gerekir. Düşünülmemesi için de çalışanların önceden ne yapması gerektiğini bilmesi gerekir. İş güvenliği uzmanları iş yerinde yapılan ölçümler ve çalışanların şikayetlerini göz önünde bulundurarak bir acil durum planlaması hazırlar. Bunu ş verene sunarlar. İş verenin de onaylaması ile birlikte çalışanlar planlama hakkında bilgilendirilir. Her duruma karşı alınması gereken önlem farklıdır, bu yüzden tüm ihtimaller göz önünde bulundurulmalıdır. Acil durumlara müdahale edebilecek kişiler önceden belirlenmelidir. Bu kişiler ilk yardım eğitimi alış kişiler olmalılardır. Acil durum planlamasını hazırlayan bir iş güvenliği uzmanı bir hata veya ihmal yaptıysa ve karşılaşılan acil durumda bu sebeple biri hayatını kaybettiyse ve yahut yaralandıysa, bunun sorumlusu iş güvenliği uzmanıdır. Bu yüzden iş güvenliği uzmanları çalışanların sağlık ve güvenliğini en iyi şekilde sağlayabilmek için zorlu bir eğitim sürecinden geçerler. Ardından yapılan sınavda başarılı olanlar iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olurlar. Acil durum planlamasını nasıl yapmaları gerektiğini aldıkları eğitim sürecinde öğrenirler. İş yeri düzeninin değişmesi veya aradan uzun zaman geçmesi durumunda acil durum planlamalarını yenilemeleri ve bu konuda çalışanları tekrar bilgilendirmeleri gerekir.

Acil durumlarda her çalışan güven altında olmalıdır. Ne yapması gerektiğin bilmelidir. Aranılacak numaralar hakkında bir karışıklık çıkmaması için önceden bilgilendirilmeleri gerekir. Yani durum şunu gösteriyor ki bir iş güvenliği uzmanı hazırlamış olduğu acil durum planlamasıyla bir çok hayatı kurtarabilir fakat hata yapma payı yoktur. Acil durum planlaması hatayı affetmez, çünkü mevzu bahis olan bir insanın hayatı olunca en üst düzey önlemlerin alınması yapılması gereken her şeyin yapılması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir